Gromadka Kubusia Puchatka

 

Małgorzata Włodarczyk

Nauczycielki:

Maryla Drożdż

Woźna oddziałowa: Beata Czubek

Nauczycielki:
Dyr. Małgorzata Włodarczyk
Anna Wojdyr
Woźna oddziałowa: Kamila Kiliszek
Pomoc nauczyciela: Sylwia Zaremba

tygryski

Nauczycielki:
Anna Paszkiewicz
Woźna oddziałowa: Sylwia Rzepecka

sowy

Nauczycielki:
Teresa Rychlica
Barbara Winnicka
Woźna oddziałowa: Renata Białek

kroliki

Nauczycielki:
Renata Kossowska
Katarzyna Myszko

Pomoc nauczyciela: Renata Białek
Woźna oddziałowa: Barbara Wiśniewska

kubusie

Nauczycielki:
Agnieszka Biernacka

Martyna Golec

Woźna oddziałowa: Anna Lewandowska

 

Nauczycielki:
Joanna Szwedo

 

inten

 

Edyta Gajownik

kuchnia

 

Renata Krupa
Krystyna Wawer

Katarzyna Kołodziejczyk

Karolina Mika

 

 

dozorca

 

Andrzej Płochocki

Pedagog Specjalny

Dominika Zawadka