Gromadka Kubusia Puchatka

 

Małgorzata Włodarczyk

Nauczycielki:
Marlena Masna
Joanna Szwedo
Woźna oddziałowa: Barbara Wiśniowska

Nauczycielki:
Dyr. Małgorzata Włodarczyk
Edyta Szerfenberg
Woźna oddziałowa: Marzena Ziobro
Pomoc nauczyciela: Sylwia Zaremba

tygryski

Nauczycielki:
Agnieszka Biernacka
Anna Wojdyr
Woźna oddziałowa: Elżbieta Czernicka

sowy

Nauczycielki:
Teresa Rychlica
Barbara Winnicka
Woźna oddziałowa: Beata Czubek

kroliki

Nauczycielki:
Renata Kossowska
Maryla Drożdż
Woźna oddziałowa: Sylwia Rzepecka

kubusie

Nauczycielki:
Anna Paszkiewicz
Angelika Guba
Woźna oddziałowa: Anna Lewandowska

 

Nauczycielki:
Katarzyna Wojtasiewicz

inten

 

Edyta Gajownik

kuchnia

 

Renata Krupa
Krystyna Wawer
Anna Uzarska

dozorca

 

Andrzej Płochocki