Rozkład dnia

Rozkład dnia

7.00 – 8.30

Schodzenie się dzieci. Zabawy według zainteresowań dzieci. Praca indywidualna i w małych zespołach.

8.30 – 9.30

Prace porządkowe, ćwiczenia poranne i ruchowe ze śpiewem, śniadanie.

9.30 – 11.45

Zajęcia dydaktyczne, zabawy ruchowe, swobodne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, imprezy okolicznościowe.

11.45 – 12.30

Czynności samoobsługowe i higieniczne. Obiad – ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, pogadanki na temat zdrowego odżywiania.

12.30 – 14.30

Odpoczynek poobiedni, zabawy integracyjne, konstrukcyjne, plastyczno – techniczne, zabawy na placu przedszkolnym, zajęcia dodatkowe.

14.30 – 15.00

Czynności samoobsługowe i higieniczne. Podwieczorek.

15:00 – 17:00

Zabawy integracyjne, ruchowe, zabawy według zainteresowań dzieci, praca indywidualna lub z zespołem dzieci o charakterze stymulująco – kompensacyjnym, zabawy na świeżym powietrzu.