Potwierdzenie woli zapisu

WAŻNE DLA RODZICÓW KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 Od 6.04.2020 do 10.04.2020

 Potwierdzenie woli zapisu dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane rodzic może i powinien złożyć w następujący sposób:

1/ potwierdzenie woli za pomocą programu rekrutacyjnego FORMICO lub

2/ wydrukowane i podpisane przez rodzica potwierdzenie woli może być złożone bezpośrednio w placówce w godzinach pracy lub

3/ wydrukowane i podpisane przez rodzice potwierdzenie woli, zeskanowane i przesłane e-meilem na adres  placówki  p18@oswiata-otwock.pl

 

NOWY APEL KWP

Mazowiecka Policja Apeluje!

 Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:

– rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

– a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.

Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie.

Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!

Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.

Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

Drodzy uczniowie!

Mazowiecka Policja apeluje:

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.

Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego.

Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!

Unikajcie miejsc publicznych!

Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

KUBUSIE

Drodzy rodzice!

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i przedszkoli wynikającym z epidemii COVIT-19 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od dnia 25.03.2020 nauka realizowana jest zdalnie.

W czasie ograniczenia działalności dydaktyczno- wychowawczej przedszkola postawa programowa wychowania przedszkolnego będzie realizowana poprzez stworzone do tego celu konto e-mailowe kubusioweciocie@gmail.com, z którego będą wysyłane na Państwa adresy e-mailowe materiały edukacyjne dla dzieci a także sposoby i formy ich realizacji w domu.

Nałożono na nas obowiązek monitorowania i sprawdzania wiedzy dzieci dlatego prosimy aby zadania , które wykonały dzieci zostały sfotografowane i przesłane ( bez wizerunku dziecka) na wyżej wymieniony adres e-mailowy .

Zdajemy sobie sprawę, że obecna sytuacja nie jest łatwa, wielu z nas łączy przecież prace zawodową z edukacją swoich  dzieci. Prosimy Was jednak o wyrozumiałość i cierpliwość.

Pozdrawiamy i życzymy zdrowia

Edyta Szerfenberg

Małgorzata Włodarczyk

Katarzyna Wojtasiewicz