Pole nadziei

Pierwsze miejsce Sówek i Kłapouszków w

konkursie „Pole nadziei”