Potwierdzenie woli zapisu

WAŻNE DLA RODZICÓW KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 Od 6.04.2020 do 10.04.2020

 Potwierdzenie woli zapisu dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane rodzic może i powinien złożyć w następujący sposób:

1/ potwierdzenie woli za pomocą programu rekrutacyjnego FORMICO lub

2/ wydrukowane i podpisane przez rodzica potwierdzenie woli może być złożone bezpośrednio w placówce w godzinach pracy lub

3/ wydrukowane i podpisane przez rodzice potwierdzenie woli, zeskanowane i przesłane e-meilem na adres  placówki  p18@oswiata-otwock.pl