Rekrutacja

UWAGA RODZICE

Rekrutacja do Przedszkola nr 18 im. Kubusia Puchatka w Otwocku ,  dla którego organem prowadzącym jest Miasto Otwock rozpocznie się dnia 28 lutego 2022 roku.

Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie pod adresem strony https://otwock.formico.pl, istnieje również możliwość złożenia wniosku w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru (  w sytuacji, kiedy rodzic/ opiekun nie ma dostępu do internetu )